Měsíční poplatky:

Stravné: 33 Kč za celodenní stravování.

Školné:  400 Kč (neplatí děti jeden rok před zahájením školní docházky).

Školné a stravné je hrazeno bankovním převodem.