Den v mateřské škole.

 

PROVOZ:

7:00 - 17:00 hod.

 

ORGANIZACE DNE:

 

7:00 - 8:30 příchod dětí do školy, motivační kruh a pohybové cvičení
8:30 - 9:00 hygiena, přesnídávka
9:00 - 10:00

spontánní a řízené činnosti dětí dle Třídních vzdělávacích programů, skupinová a individuální logopedie

10:00 - 11:45

pobyt venku s pohybovým a poznávacím programem vyplývajících z tématických plánů

11:45 - 12:30

oběd (střídání dětí po skupinách), hygiena, příprava na odpočinek

12:30 - 14:00

odpočinek přizpůsobený individuálním potřebám dětí, poslech pohádky, hry a činnosti v malých skupinách a individuální, relaxace

14:00 - 14:30 hygiena, odpolední svačina
14:30 - 17:00

hry a odpolední činnosti ve třídách i na školní zahradě, zájmové aktivity dle potřeb dětí