Školní vzdělávací plán šk.r. 2016/2019

 

Název ŠVP je vyjádřen mottem školy.

 

Půjdem spolu do pohádky,

půjdem tam a zase zpátky.

Cestou budem cvičit, zpívat, tancovat,

počítat, kreslit, malovat.

Naslouchat, vyprávět a hrát.

Už se těším, to mám rád.

 

 

Vzdělávací program „Půjdem spolu do pohádky“ je zpracován na tři roky, tj. na období od září 2016 do června 2019, je tvořen pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Cílem naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dětí cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností a potřeb. 

Ve vzdělávacím programu vycházíme z poznání, že pohádka je symbolem dětství. Probouzí v dětech schopnost prožívat něco s někým blízkým, cit pro spravedlnost, pravdu, morální hodnoty. Učí je soucítit a radovat se ze šťastného konce. Ztotožnění s pohádkovými postavami aktivizuje děti k plnění pohádkových úkolů. Pohádky jsou pro děti přirozenou motivací k výchovně vzdělávacím činnostem ve všech pěti vzdělávacích oblastech Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

 

1.   KDYŽ JSME MEZI KAMARÁDY

Záměrem integrovaného bloku je pomoci dětem s adaptací na prostředí mateřské školy a na třídní kolektiv. Najít svou identitu ve skupině, zapojit se do dění ve škole. Děti by se měly naučit navazovat kamarádské vztahy, schopnost tolerovat své okolí a najít si svého kamaráda. Úkolem je navodit pozitivní očekávání a chuť ke společnému tvoření a poznávání nového. Děti se seznámí zajímavou a poutavou formou s pravidly chování  v mateřské škole a naučí se je repektovat v každodenních situacích denního režimu.

 

Spolu jsme se potkali,

ruce jsme si podali,

budeme si spolu hrát,

nebudem se vlka bát.

 

Navrhované tématické celky:

 • Třída plná pohody.
 • Dva jsou víc než jeden.
 • Co děláme celý den

2. PODZIM KLEPE NA DVEŘE, VE STRAKATÉ ZÁSTĚŘE

Účelem integrovaného bloku je seznámení dětí s ročními obdobími, s důrazem na podzim. Osvojení si elementárních poznatků o zákonitostech počasí a jeho dopadech na naší osobu. Seznámení s okolím mateřské školy, tj. školní zahradou, přilehlým lesem a polem. Získání povědomí o produktech přírody pomocí motivačních pohádek a možném využití přírodních materiálů při výtvarných činnostech. Děti poznají a naučí se pojmenovat základní barevnou škálu.

 

Čáry máry zahrádko                        

vyčaruj mi rajčátko.                   

Na zahradě sluníčko,              

vybarvilo jablíčko.                      

Na poli traktor,

vyoral brambor.

Na velikou řepu

volám dědu Pepu.

Opuštěný hříbek v lese  

celičký se strachy třese.    

Neboj hříbku, my jsme tady. 

Najdeme ti kamarády.              

 

Navrhované tématické celky:

 • Podzimní čarování.
 • Vůně jablíček.
 • Co nám podzim daroval.
 • Draci a dráčci.

 

3.   CHCI BÝT ZDRAVÝ

Záměrem integrovaného bloku je osvojení si základních poznatků dětí o svém těle. Podporovat růst a vývoj dítěte, jeho fyzickou a psychickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu. Naučit děti základním sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům. Seznámit děti se zeleninou a ovocem, a jejich prospěšnosti pro náš organismus, položit základy zdravým životním návykům ve stravování

 

Každé ráno rozcvička.

Jsem zdravý jak rybička.

Na stůl patří jablíčko

a na tváře sluníčko.

Čáry, máry velký hlad

uvařím si, co mám rád.

 

Navrhované tématické celky:

 • Putování lidským tělem.
 • Mámo já bych jed.

 

4.   VÁNOCE JSOU ZA DVEŘMI

Záměrem integrovaného bloku je seznámit děti s charakteristickými znaky Adventního období, vánočními tradicemi a lidovými zvyky. Rozvíjet aktivní složku slovní zásoby pomocí říkadel, koled a pohádek, které souvisejí s vánočním obdobím. Příprava Mikulášské besídky. Zajímavým a poutavým způsobem u dětí rozvíjet představivost a fantazii. Při společném sdílení předvánočního období posilovat prosociální chování, rozvíjet povědomí o důležitých lidských hodnotách

 

Mikuláš, Mikuláš

pozval čerty na guláš.

Vánoční zvonky zvoní

v kuchyni cukroví voní.

 

Navrhované tématické celky:

 • Když k nám přijde Mikuláš.
 • Vůně cukroví.

5.   ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ

Záměrem integrovaného bloku je vést děti k objevování zimních krás a pozorování změn počasí. Uvědomovat si, jak se při změně počasí oblékáme. Umět poznat a pojmenovat zimní sporty, vést děti k otužilosti a dobrým pocitům ze zimních radovánek. Osvojení si základních znalostí o chování a bezpečnostních pravidlech při zimních sportech. Vědět jak vypadá příroda v zimě a jak zvířata přezimují. Příprava na zápis do  prvních tříd .

 

Tři koule a z mrkve nos

knoflíků pět, vždycky bos.

Na hostinu letí kos,

v krmítku je jídla dost.

Mráz vykouzlil rampouch z ledu

a na oknech abecedu.

 

Navrhované tématické celky:

 • Sněhuláček ve školní lavici.
 • Zimní radovánky.
 • Co vyprávěl vrabčák.

 

6.   OBJEVUJEME SVĚT

Záměrem integrovaného bloku je založit u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění. Posilovat přirozené poznávací city – zvídavost, zájem, radost z objevování. Seznámit se z prací dospělých, která má pro děti bezprostřední význam, se kterou se setkávají a mohou jí pozorovat. Vytvořit si představu o plynutí času a vnímat, že každá činnost má svůj čas a své místo. Seznámit děti s městem, ve kterém žijí a položit základy multikulturní výchovy.

 

Pojď pohádko pojď si hrát

postavíme z písku hrad.

Budeme se honit v lese,

schováme se, najdeme se.

Půjdem spolu na výlet,

objevíme celý svět.

Čáry, máry divná věc

kdo ušije boty?

Švec.

Kdo upeče rohlíky?

Kdo uvaří knedlíky?

Jestli víš, tak odpovíš.

 

Navrhované tématické celky:

 • Cesta za řemeslem.
 • Přes silnici za ruku.
 • Všechno má svůj čas.
 • Letem světem.
 • Kamarádi z knížek.
 • Toulky Prahou.

 

7.   JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA

Účelem integrovaného bloku je seznámit děti s probíhajícími změnami v přírodě, které souvisejí s nastávajícím jarem. Naučit je  rozlišovat charakteristické znaky jarního období a pomocí prožitkového učení, získat osobní zkušenost s jarní přírodou, poznat zahradu, jako součást zdravého životního prostředí. Děti získají povědomí o svátcích jara.

 

Tu je bílá sněženka

a žlutý petrklíč,

pláče náš sněhulák,

zima už je pryč.

 

Koleda, koleda jarní trávo

ať je tady všechno zdrávo.

Koleda, koleda, travičko,

vyskoč aspoň maličko.

A kdo půjde tady tudy

může v trávě válet sudy.

 

Navrhované tématické celky:

 • Petrklíč, zima už je pryč.
 • Od semínka k rostlince.
 • Svátky jara.

 

8.   MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Záměrem integrovaného bloku je prostřednictvím situací a plánovaných činností učit děti poznávat a pojmenovat domácí, hospodářská i exotická zvířata. Seznámit je s jejich významem pro člověka a současně i s potřebou pečovat o  ně. Cílem bloku je rozvíjet v dětech úctu k životu ve všech jeho formách a vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou.


Pojďte děti, pojďte vrátky,

půjdem spolu za zvířátky.

 

Čáry máry slepička,

snesla mi dvě vajíčka.

Čáry máry kravičko,

nesu hrnek na mlíčko.

Čáry máry kůzlátka,

vlk už leze na vrátka.

 

Navrhované tématické celky:

 • Na našem dvoře.
 • Zvířecí dobrodružství.
 • Zvířátka v pohádkách.

 

9.   CO UŽ UMÍM

Záměrem integrovaného bloku je vést děti  k uvědomování si své osobnosti a posilování zdravého sebevědomí. Opakování již získaných vědomostí, zkušeností a dovedností. Vycházet ze zájmů a potřeb dětí, prožívat radost a uspokojení z poznaného.

 

Čáry, máry, enyky

na halence knoflíky,

na kalhotách kapsičky

schovají nám věcičky.

Jaké?