Interaktivní tabule

 

Mateřská škola je vybavena interaktivní tabulí, která poskytuje dětem nový rozměr v edukačních procesech. Děti se prací na interaktivní tabuli hravou a poutavou formou zdokonalují v základních dovednostech, např. v grafomotorice, prostorovém vnímání, logickém myšlení apod. Při výuce jsou využívány programy, které souvisí s jednotlivými integrovanými bloky a navazují na probírané tématické celky. Prací na interaktivní tabuli se také děti seznamují nenásilnou a hravou formou s multimediální technikou.