Speciální pedagog (logopedka)  Mgr. Ludmila VÁVROVÁ, ředitelka MŠ speciální


Mgr. Pavlína Křížová          logopedka

Bc.   Božena Voldřichová   logopedka 

                                                 

Mgr. Veronika Korčáková    učitelka    třída Pastelka

Jana Knittlová                    učitelka    třída Pastelka

Mgr. Anna Belicová            učitelka    třída Píšťalka

Bc. Irena Procházková       učitelka     třída Píšťalka

Mgr. Jitka Parobková          učitelka     třída Kostička

Mgr. Lucie Houšková           učitelka     třída Míček

Ludmila Jiráková                asistentka pedagoga

Ljuba Melnyk                      asistentka pedagoga

 

Správní zaměstnanci:

Jaroslava Homolková     vedoucí ŠJ

Alena Kachlířová            kuchařka

Marie Havránková          pomocná kuchařka

Hana Václavíková          uklízečka