Pravidla

 

Soubor pravidel a dohod jako základní předpoklad úspěšné socializace dítěte

 

Způsob jakým jsou ve třídách vytvářena pravidla je ovlivněn konkrétní skupinou dětí, jejich věkem, zkušenostmi a individuálními schopnostmi. Pedagogové aktivně zapojují děti do tvorby pravidel, společně je vymýšlejí a stanovují. Jednotlivá pravidla společně s dětmi ilustrují a mohou je v průběhu roku upravovat, pozměňovat či doplňovat.

 

My jsme hravé děti,

velké a ne malé.

Protože se rádi máme,

pravidla si spolu dáme.

 

 

Navrhované okruhy Třídních pravidel:

 

   SRDÍČKOVÁ PRAVIDLA

 • Máme se rádi, protože jsme kamarádi.
 • Problémy řešíme společně, pomáháme si.
 • Umíme se rozdělit, obdarovat.
 • Chováme se k druhým tak, jak chceme, aby se chovali oni k nám.
 • Každý umí něco, všichni jsme důležití.
 • Když má někdo dobrý nápad nebo snahu, oceníme to.
 • Myslíme na sebe i druhé.
 • Respektujeme se navzájem.

 

PUSINKOVÁ PRAVIDLA

 • Hezky se oslovujeme, vítáme i loučíme s druhými.
 • Můžeme požádat o pomoc kamaráda nebo dospělého (i o pomoc pro druhého).
 • Když se nám něco líbí nebo nelíbí, řekneme si to.
 • Domlouváme se klidným hlasem, šetříme si svůj hlas.
 • V ložničce se chováme tiše, abychom druhé nerušili.
 • Mluvíme slušně.

 

RUČIČKOVÁ PRAVIDLA

 • Rukama si pomáháme a usmiřujeme se.
 • Vážíme si práce druhých, neničíme její výsledky.
 • Šetrně zacházíme s hračkami, pomůckami nebo knížkami.

 

SMETÁČKOVÁ PRAVIDLA

 • Uklízíme si po sobě hračky tam, kam patří.
 • Uklízíme ve škole i na zahradě.

 

KAPIČKOVÁ PRAVIDLA

 • Myjeme si ruce před i po jídle, po použití toalety.
 • V umývárně šetříme vodou, mýdlem a toaletním papírem.
 • Pouštíme tolik vody, kolik nám stačí, musíme vodu vypínat.
 • Necákáme vodu po umývárně, oklepeme si ruce nad umyvadlem.

 

KYTIČKOVÁ PRAVIDLA

 • Chráníme přírodu, vše živé.
 • O přírodu pečujeme, neničíme ji.

 

OUŠKOVÁ PRAVIDLA

 • Když jeden mluví, ostatní mu naslouchají.

 

ŽELVIČKOVÁ PRAVIDLA

 • Ve škole a na chodbách  se pohybujeme pomalu.
 • Běháme, skáčeme a dovádíme na zahradě.

 

DÁREČKOVÉ  PRAVIDLO

 • Když má někdo z kamarádů narozeniny nebo svátek, tak mu popřejeme a rozdáme si sladkou odměnu.