Zájmové kroužky jsou nabízeny všem dětem, které navštěvují školu. Kroužky jsou bezplatné.