Pískání pro zdraví

Učitelka: Bc. Irena Procházková

 

Děti se učí správnému bráničnímu dýchání, cílení rytmu a seznamují se základy hry na sopránovou zobcovou flétnu. Kroužek je určen převážně pro předškoláky a děti si v něm běžně za rok osvojí hru na pěti tónech.